שופטת אליפות הארץ באמנות העיסוי 2024

אליפות אירופה בעיסוי 2022

חדר הטיפולים